Vad ska jag göra om jag blir skadad?

Den mest förbisedda fakta om kardiovaskulär avslöjadEnligt Världshälsoorganisationen är högt blodtryck den vanligaste hjärt-kärlsjukdomen i världen. Extremiteterna - händer, fötter, öron och ansikte - är mest sårbara eftersom din kropp minskar blodflödet till dessa områden för att hålla dina vitala organ och muskler varma. De fö

read more